Mediakasvatus

monipuolista luovaa työskentelyä

Kevään aikana luokkien 1-3 oppilaat pääsevät harjoittelemaan mediataitoja tehokkaan viikon työskentelyn aikana. Tänä aikana jokainen pääsee kokeilemaan monipuolista tuottamista, ilmaisemaan itseään teknologian avulla. Alla oleva opas antaa opettajalle ideoita aiheen toteuttamiseen. Tärkeää on että oppilas pääsee hyödyntämään digitaalisuutta ideoinnin ja tuottamisen välineenä.

Yksi helppo tapa lähestyä asiaa on kun oppilas pääsee tuottamaan itse tai yhdessä toisten oppilaiden kanssa kuvaa, videota ja ääntä. Be Creative sivuston avulla oppii lisäksi lukemaan kuvaa, mikä on osa monilukutaitoa. Linkki sivulle kannattaa valita taitotason mukaan Vinkkinurkasta.

3946237.pdf

...ja tällä ajatuksella!