Toiminta-ajatus

visio vuodelle 2022

  1. Toimintamme on luokka-asteet rikkovaa ja työskentelemme eri luokista muodostuvissa soluissa.
  2. Yhteisopettajuus on oppilaan etu ja sillä jaamme työmäärää ja selkeytämme arviointia.
  3. Oppiminen on yhteistoiminnallinnallista ja vuorovaikutteista.
  4. Oppilas pääsee osallistumaan suunnitteluun ja kehittämiseen - näin lisäämme ymmärrystä, omaa toimijuutta ja lapsi tietää tavoitteet.
  5. Kehitämme arviointikulttuuria ja oppilaan työn omistajuutta - toiminta on läpinäkyvää.
  6. Oppiminen on oppilaslähtöistä - jokainen voi olla hyvä jossain.
  7. Työskentely ja toiminta on monipuolista.
  8. Panostamme erilaisten taitojen oppimiseen tutkivalla ja kokeilevalla otteella - luovuus on tapa tehdä toisin, paremmin.
  9. Arvostamme ekologisuutta ja kestävää kehitystä, opettelemme pitämään lähiympäristöstä huolen.
  10. Haluamme panostaa ihmisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja empatiaan - kasvatamme oppilaita maailmankansalaisiksi.